کرکره برقی

استخدام نصاب و کمک نصاب کرکره برقی

 

 

 

کرکره برقی اتوماتیک

 

 

استخدام نصاب و کمک نصاب کرکره برقی :

 

نیما در برای تکمیل کادر نصبی خود نیازمند افراد زیر می باشد:

 

استخدام نصاب کرکره برقی

 

استخدام کمک نصاب کرکره برقی

 

نصاب درب شیشه ای

کمک نصاب درب شیشه ای

نصاب درب اتوماتیک شیشه ای

کمک نصاب درب اتوماتیک شیشه ای

مدارک مورد نیاز:اصل شناسنامه و کارت ملی.ضامن معتبر

همکاران محترم ابزار و لوازم کار را دارا باشند و شرکت هیچگونه ابزار ویا یراقی مصرفی رو در اختیار نصاب قرار نمیدهد.